diegoisshinryuseishinkan.com
40435707_2389859317708747_8801260469160509440_o
OKINAWA BUDOKAN – August 2018