diegoisshinryuseishinkan.com
沖縄 一心流空手
沖縄 一心流空手 OKINAWA ISSHINRYU KARATE & KOBUDO SEISHINKAN BUDO EUROPE Stockholm, Sweden 2018