diegoisshinryuseishinkan.com
UECHI TSUYOSHI SENSEI SEMINAR 2019
Uechi Tsuyoshi Sensei & Diego Rodriguez Sensei