didnaw.com
«ملتِ تک‌فرزند»: همدستیِ مردان وحکومت در سرکوب زنان - پایگاه اطلاعاتی دید نو
سیاست‌های جمعیتی چین در چند دهه‌ی اخیر محل بحث و درگیری‌های بسیاری بوده است. مستند «ملت تک‌فرزند» به