dictie.md
Importanța comunicării în educația copiilor
Fiecare copil este diferit. Asta este prima regulă pe care orice părinte trebuie să o învețe. Fiecare copil dobândește un caracter diferit, un temperament diferit, își dezvoltă modul de gândire diferit și percepe lumea tot diferit. De aceea, acțiunile pe care le vor întreprinde ei la un moment dat sau modul în care își vor