dickstolk.nl
Hoe zat het ook al weer…. gewoon even stil zijn
Hoe zat het ook al weer? Van de honderdveertigduizend Nederlandse Joden, waarvan het grootste gedeelte gedwongen werd in 1942 om naar Amsterdam te verhuizen, werden er honderdzevenduizend opgepakt …