dichvuthamtutu.info
Lỡ phản bội chồng trong chuyến công tác, tôi nhận báo ứng cay đắng
Tôi luôn nghĩ đây là báo ứng của tôi, vì tôi đã làm ra chuyện phản bội chồng nên giờ anh ấy đối xử với tôi tồi tệ như thế nào tôi cũng nên chịu.