dichvuthamtutu.info
Ma lực của danh phận người thứ ba - Thám tử Sài Gòn
Có nhiều phụ nữ là người thứ ba có nhan sắc, tài giỏi và có địa vị. Vì sao họ lại bất chấp tất cả để mang danh cướp chồng người khác đầy ô nhục?