dibace.net
Emin Işık, Hocamızdı…
Müjdat Uluçam yazdı… Emin Işık, bizim hocamızdı. Tefsir Usulü dersimize girmişti. İmam-Hatip’ten İbrahim Özgül Hocamız da ondan sitayişle bahsederdi. “Beni etkileyen hocalarımızda…