dibace.net
Mülteci Çocukların Istırabı: Kefernahum…
Ayşe Karaköse yazdı… Kefarnahum filmini duyduğumda araştırmış ama izlemeye yetişememiştim. O sıra gösterimden kalkmıştı. Notlarımda olmasına rağmen de, geçen hafta izleyebildim. Konunun işlen…