dibace.net
Bir Bayramın Ardından
Halit Çelikbudak yazdı… Daha önce de yazdım. Farklı bilim dallarına mensup bilim adamları dini pek çok şekilde tanımlayabiliyor. Bu tanımlarda din, genelde teolojik, felsefi, sosyolojik, ahla…