dibace.net
Ev-Bark Sahibi Olmak
Muzaffer İnanç yazdı… Eski Türklerde aile kurmak, ev-bark sahibi olmak olarak nitelendirilirdi. Zira Orhun Anıtlarında bark kelimesi mabet ve mezarlık anlamlarına gelmekteydi, yani evin kutsa…