dianasihotang.wordpress.com
Colek Alkitab – Lukas 11:10
Lukas 11:10 Ai sai na manjalo do nasa na mangido; sai na jumpangan do na mangalului jala sai na ungkapon do di manuktuhi.