dianasihotang.wordpress.com
Keselamatan Melalui Pembukuan
Bacaan Roma 6:23 Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.