diae.net
 نصح المقالة في شرح الرسالة لأبي عبد الله محمد بن علي بن الفخار الجذامي المالقي الأركشي
ناقش الباحث محمد العسري أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه موسومة بعنوان: نصح المقالة في شرح الرسالة لأبي عبد الله محمد بن علي بن الفخار الجذامي المالقي الأركشي