diae.net
مجلة المخبر - شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات والأبحاث
التعريف: مجلة “المخبر” سنوية محكمة يصدرها مخبر “أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري” بقسم الآداب و اللغة العربية بكلية الآداب و اللغات بجامعة محمد خيضر ببسكرة في الجزائر. و تعنى بنشر الأبحاث و الدراسات العلمية المتخصصة في علوم اللغة العربية و آدابها بصفة عامة و الأدب الجزائري بصفة خاصة. توصيات النشر: تنشر مجلة المخبر أبحاث … متابعة قراءة مجلة المخبر