dho.com.pl
Poznaj nowe regulacje związane z rejestracją i wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych
Procedury związane z rejestracją i wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych uległy zostały w ostatnim dość dużym zmianom. Ponadto urzędy skarbowe stosują ww. procedury w sposób bardzo restry…