dho.com.pl
Co PPK oznacza dla pracodawców
Wewnętrzny program oszczędnościowy dla uczestników PPK w firmach Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (określanych dalej jako PPK) narzuca na podmioty zatrudn…