dhila.blog
Selamat Subuh
Assalamualaikum, kawan. Di subuh yang gelap ini, saya sedang duduk di atas kasur. Kasur saya tidak terletak di kamar saya sendiri, tetapi di kamar adik saya, Faiz. Saya adalah pengungsi. Walaupun s…