dhila.blog
Pinggang Saya Tidak Bermain Ukulele
Ukulele sudah di tangan apapun siap ditaklukkan! Kemaren baru aja beli ukulele merknya “Mahalo” harganya Rp 225.000,00. Ah saya kira seratus ribu juga dapet. Ternyata memang mahal-loo. …