dhaub.com
Asamblaj sanatı: Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği sanat türü.