dhahnd371.wordpress.com
3 tipe manusia berdasarkan alat indera yang dominan
1. Visual ciri-ciri orang visual antara lain ~ Lebih mudah mengingat yang dilihatnya ~ Tidak terganggu dengan keributan ~ Suka membaca ~ Tahu apa yang harus dikatakan tapi tidak dapat mengungkapkan…