dgs.net.vn
Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu CTy Cơ Khí Việt Nguyễn - Công ty DGS
Tổng quan dự án Công ty CP cơ khí Việt Nguyễn đã được thành lập nhiều năm và ngày càng khẳng định vai trò và tính năng động trong lĩnh vực cơ khí. Phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức đồng thời phát huy cơ sở vật chất được trang bị, công …