dgs.net.vn
Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty Đông Sài Gòn - Công ty DGS
Tổng quan dự án Công ty TNHH Đông Sài Gòn là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Từ lúc được thành lập cho đến nay, toàn bộ tập thể nhân viên, ban giám đốc đều cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình để giúp công ty …