dgs.net.vn
Dự án thiết kế logo CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MÊ KONG - Công ty DGS
Nhằm nâng cao vị thế và gắn kết toàn bộ hệ nhận diện thương hiệu hiện đang rất rời rạc của Công ty Mê Kong lại thành một thể thống nhất. Mê Kong đã lựa chọn DGS Brand làm đối tác chính để thiết kế logo chuyên nghiệp cho công ty mình. Logo sử dụng …