dgs.net.vn
Dự án thiết kế logo TRƯỜNG MẦM NON BABY BOSS - Công ty DGS
Giới thiệu về khách hàng: Trường Mầm Non Baby Boss là trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nền giáo dục sâu sắc, toàn vẹn và dễ lĩnh hội, các em nhỏ khi học tại đây sẽ được sống trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh năng động và đầy …