dgs.net.vn
Dự án thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ MINH PHÁP - Công ty DGS
Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Minh Pháp – viết tắt MP Auction (Minh Phap AUCTION JOIN STOCK COMPHANY) là doanh nghiệp bán đấu giá chuyên nghiệp, được thành lập 2008 và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103010657 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp. Công ty Minh …