dgs.net.vn
Dự án thiết kế E-catalo Chong Kun Dang Pharm - Công ty DGS
Quyết định đầu tư vào ngành dược phẩm từ khi thành lập, Chong Kun Dang đã vượt qua nhiều thử thách, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển và đóng góp cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp dược phẩm Hàn Quốc. Hơn thế nữa, Chong Kun Dang đã trở thành công ty dược …