dgillart.wordpress.com
“Absolute: Nostalgia” (CIF)
“Absolute: Nostalgia”, taken at the Columbus Idea Foundry