dewoordenwerf.com
Seks & drugs & rickroll
Rickroll is een internetgrap die ontstaan is in 2007. Rickrollen doe je door een ander een link te geven en de indruk te wekken dat daar iets interessants te vinden is. In werkelijkheid leidt de li…