dewereldvolgenshenk.nl
Het succes van de kringloopwinkel; van sociaal vangnet naar doorschuifluik?
hoe lang zijn de kringloopwinkels nog in staat hun sociale functie te vervullen?