dewereldvolgenshenk.nl
Waarom?
Het nieuws rondom de verijdelde aanslag in het station van Brussel is, alhoewel het minder dan een week geleden gebeurde, al lang weer naar de achtergrond verdwenen, maar toch: Ik betrapte me de af…