devstyle.pl
Golang #2 – typy proste oraz konstrukcje sterujące | devstyle.pl
W tym artykule omówimy dwa tematy, bez których programowanie jest niemożliwe: typy oraz instrukcje sterujące. Golang idzie w kierunku maksymalnej prostoty, lecz nie prostactwa. W związku z tym typów nie wbudowano zbyt wiele, a instrukcji sterujących jest ledwie kilka. Co ważne, nie ujmuje to możliwościom tego języka. Typy proste Golang ma prosty system typów podstawowych,Read More