devhobby.eu
Zasady prywatności w serwisie Devhobby, czyli - privacy policy
Zasady prywatności reguluje sposób, w jaki Devhobby zbiera, używa, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników. Privacy policy governs the manner in which Devhobby collects, uses, maintains and discloses information collected from users.