deutscherlesesaalch.wordpress.com
File cu aroma muzicii
În cadrul seratei literar – artistice: Muzica lui Bach: vocea clasică a divinității, realizată de Biblioteca Centrală a BM „B. P. Hasdeu”, pe data de 23 martie a.c., au fost prezentate publicului …