deungdutjai.com
“ไปจบกับเขาก่อน (Bpai Jop Gup Kao Gaun)” by Common Sense
Title: ไปจบกับเขาก่อน / Bpai Jop Gup Kao Gaun (Go End Things With Her First) Artist: Common Sense Album: Common Sense Year: 2007 เจ็บอยู่ทุกครั้ง ไม่เคยอยากรับรู้ Jep yoo took krung mai koey yahk r…