deungdutjai.com
“ตาแดงๆ (Dtah Daeng Daeng)” by Palapol ft. Punch
Title: ตาแดงๆ / Dtah Daeng Daeng (Red Eyes) Artist: Palapol ft. Punch Album: คนกันเอง / Kon Gun Eng Year: 2005 ตาแดงๆใครแกล้งมาหรือบอกน้อง Dtah daeng daeng krai glaeng mah reu bauk naung Hey, red-e…