deterp.com
De Terp AVG -proof!
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe (Europese) wet van kracht, die in die burgers moet beschermen tegen ongewenst en onrechtmatige opslag en verwerking van privacy gevoelige gegevens. Ook kerken en stic…