detepe.sk
Kurz kaligrafie zameraný na brushpen a parallelpen | DeTePe [dtp]
Naučíme sa zakladaným technikám písma, a jeho kompozície. Vysvetlíme si anatómiu písma a povieme si niečo aj o jeho histórii. Kurz kaligrafie sa hodí aj úplným začiatočníkom. Budeme používať predovšetkým brushpen a parallel pen, to sú dve najzákladnejšie pomôcky používané v kaligrafii.. Každý si vytvorí svoju kaligrafickú pohladnicu, bude to zábava. Kurz bude viesť Tomáš Gažovič. ČO SI TREBA PRINIESŤ: Nič, všetko …
DeTePe.sk