detepe.sk
Logo | DeTePe [dtp]
Jedinečný grafický dizajn kombinujúci písmo a vizuálne prvky, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť identifikáciu spoločnosti, ktorú reprezentuje. Obvykle býva chránené proti kopírovaniu. Je súčasťou všetkých prezentačných a komunikačných materiálov daného podniku. Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Digg Delicious Tumblr Love This
DeTePe.sk