detdoldalandskapet.wordpress.com
Vi pratar på Genusmaraton
Under rubriken Allt som finns men inte syns föreläste vi på Mittuniversitetets heldag Genusmaraton med tema ”Med periferin i centrum”. Här kan du se föreläsningen i efterhand, femton mi…