desaparesidos.wordpress.com
International Day of the Disappeared 2010
Payag ka ba na magpatuloy ito? Ang mga pagdukot,iligal na paghuli atpagkakulong, at pagtortyur… NANGAKO si Pres. Noynoy Aquino na tatahakin ang “matuwid” na landas. Uusigin at par…