dericrafts.com
Candle holders
Crafts presented below I have done in 2010 year, both as a gifts. . . . Wyroby prezentowane poniżej wykonałam w 2010 roku, oba jako prezenty.