derenmedya.com
Antik Çağda Moda
Çağlar boyunca Moda hayatımızda öyle veya böyle var olan bir kavram. Antik çağda moda denildiğinde ise insanın aklına ilk olarak Yunan, Mısır, Roma uygarlıkları gelmektedir. Antik çağın başlangıcı yazının bulunmasıyla başlayıp, Orta Çağın başlangıcına kadar süren uzun bir devirdir. İnsanoğlunun giyinme ihtiyacı aslında, insanoğlunun varoluşundan beri iklimsel koşullarla belirlenmiştir. İnsanlar antik çağda, hayvan derilerini ve …