deptuoi30.com
FWB là gì? Có nên bắt đầu mối quan hệ "friends with benefits"?
FWB là gì là một trong những thắc mắc hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Mối quan hệ này diễn ra khi cả 2 sẵn sàng lên giường với nhau mà không ràng buộc về cảm xúc.