depressedlady.com
Vikten av att behandla en pågående kris- och sorgereaktion samt utmattning TILLSAMMANS med övrig psykisk problematik
När jag var hos doktorn fick jag reda på att jag lider av en krisreaktion. På 1177 kan man läsa att: ”En kris är en möjlig reaktion på en förlust, sorg eller att något förändras mycket i liv…