depressedlady.com
Ensam
Jag gjorde det bästa jag kunde, men kom ändå aldrig i mål. Jag tänkte mig lycka och framgång, försökte göra mer än jag tål. Jag passade aldrig i mönstret, var fel i strukturen av grupp. Jag var ens…