depressedlady.com
Erfarenheter av psykiatrisk slutenvård – del 1
En gång sade en sjuksköterska inom slutenvården till mig att ”om du får barn, kommer du att behandla dem lika illa som du själv har blivit behandlad”. Vi stod inne på avdelningen, intil…