depressedlady.com
Till dig som lider av psykisk ohälsa/psykisk sjukdom
Först och främst vill jag säga att jag är ledsen för att just DU lider av psykisk ohälsa och/eller psykisk sjukdom. Det medför naturligtvis svårigheter som det hade varit önskvärt att undvika. Men …