depressedlady.com
Realistiska mål vid depression
När jag är deprimerad tappar jag all initiativförmåga och kraft. Det känns helt omöjligt för mig att företa mig någonting alls. I dessa situationer är det mycket viktigt för mig att sätta upp reali…